បន្តិចសមយុទ្ធជាមួយ coolant ខាងក្នុង

កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!